Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 166/2019Usnesení NS ze dne 11.02.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.166.2019.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 166/2019-13

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou M. R. C., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

I. Návrh na uznání rozsudku Obvodního soudu šestého soudního obvodu v a pro okres Pinellas, stát Florida, Spojené státy americké, ze dne 13. 8. 2019, ref. č. 19-005537-FD-Section 22, jímž bylo rozvedeno manželství C. R. a M. R. C., rozené C., se odmítá.

II. Navrhovatelce se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2.000 Kč.

O důvodnění:

Dne 6. 11. 2019 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatelky na uznání rozsudku Obvodního soudu šestého soudního obvodu v a pro okres Pinellas, stát Florida, Spojené státy americké, ze dne 13. 8. 2019, ref. č. 19-005537-FD-Section 22, o rozvodu jejího manželství s C. R.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2019, č. j. 28 Ncu 166/2019-3, byla navrhovatelka vyzvána, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnila svůj návrh na uznání výše uvedeného rozhodnutí předložením jeho originálu (případně ověřené kopie), který bude opatřen apostilou a úředním překladem do českého jazyka, s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo navrhovatelce doručeno dne 21. 11. 2019.

Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) řádně dle výzvy doplněn (o prodloužení lhůty navrhovatelka nepožádala) a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Navrhovatelka při podání návrhu uhradila kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude navrhovatelce k její žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 2. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru