Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 164/2019Rozsudek NS ze dne 28.01.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.164.2019.1
Dotčené předpisy

§ 755 o. z.

§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 164/2019-8

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou M. T., bytem XY, pozůstalou matkou M. T., za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozsudek Vrchního soudu Kalifornie, okres Riverside, Spojené státy americké (The Superior Court of California, County of Riverside), ze dne 28. 3. 2014, sp. zn. IND1101998, jímž bylo rozvedeno manželství D. J. S. a M. T., rozené T., uzavřené dne 15. 1. 2008 před příslušným oddávajícím orgánem v Las Vegas, Nevada (Spojené státy americké), zapsané i v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku ZM/II/46, roč. 2019, str. 4, poř. č. 410,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Vrchní soud Kalifornie, okres Riverside (Spojené státy americké), k návrhu M. T. rozvedl její manželství s D. J. S., které bylo bezdětné, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se vzájemně odcizili a neměli již zájem na obnovení soužití v tomto manželství. Stav manželský byl uvedeným rozsudkem ukončen ke dni 28. 3. 2014.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nebylo lze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedené rozhodnutí cizího orgánu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím orgánem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozhodnutí cizího orgánu nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán pozůstalou matkou M. T., zemřelé dne 12. 6. 2017, která prokázala právní zájem na uznání předmětného rozhodnutí, a současně bylo zjištěno, že M. T. byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 28. 1. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru