Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 162/2017Rozsudek NS ze dne 24.10.2017

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.NCU.162.2017.1
Dotčené předpisy

§ 755 o. z.

§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 162/2017-5

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla o návrhu na uznání cizího rozhodnutí, podaném R. D., za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Rozhodnutí Registračního úřadu Bang Lamung District, provincie Chon Buri, okres Lamung (Thajské království), jímž byl zaregistrován rozvod manželství,

seuznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Registrační úřad Bang Lamung District, provincie Chon Buri, okres Lamung (Thajské království), k žádosti obou manželů zaregistroval rozvod jejich manželství, které bylo bezdětné, když po provedeném řízení zjistil, že manželé se na rozvodu dohodli, neboť jejich manželství bylo nenávratně rozvráceno, a předložili svou dohodu k registraci.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedené rozhodnutí cizího správního orgánu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím správním orgánem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozhodnutí nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhal, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 občanského soudního řádu - zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 24. října 2017

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru