Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 143/2018Usnesení NS ze dne 19.03.2019

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.143.2018.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 143/2018-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném K. R., bytem XY, Spojené státy americké, zastoupenou J. M., bytem XY, takto:

I. Řízení o návrhu K. R. na uznání rozsudku Obvodního soudu okresu Cook, Illinois, Spojené státy americké, ze dne 23. 2. 1996, č. j. 95 D 7835, se zastavuje.

II. Navrhovatelce se vrací soudní poplatek 1.000,- Kč z návrhu na uznání cizího rozhodnutí.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 2. 10. 2018 se navrhovatelka domáhala uznání rozsudku Obvodního soudu okresu Cook, Illinois, Spojené státy americké, ze dne 23. 2. 1996, č. j. 95 D 7835, jímž bylo rozvedeno její manželství s A. K..

Podle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství, zákonného odloučení, prohlášení manželství za neplatné a určení, zda tu manželství je či není, byl-li alespoň jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se v České republice uznávají, nebrání-li tomu ustanovení § 15 odst. 1 písm. a) až e), jen na základě zvláštního rozhodnutí.

Předpokladem toho, aby byla pravomoc soudu založena, tedy je, že alespoň jeden z účastníků řízení byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V posuzované věci však bylo zjištěno, že ani jeden z manželů v době vydání rozhodnutí o rozvodu manželství, tj. ke dni 23. 2. 1996, státním občanem České republiky nebyl.

Nedostatek pravomoci soudu je takovým nedostatkem podmínky řízení, který nelze odstranit. Nejvyšší soud proto podle § 104 odst. 1 věty prvé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí zastavil.

Navrhovatelka při podání návrhu uhradila v kolcích soudní poplatek ve výši 2.000, Kč. Jelikož došlo k zastavení řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání, před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku poníženého o minimální částku 1.000,- Kč. Snížený soudní poplatek bude navrhovatelce vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 3. 2019

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru