Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 140/2017Usnesení NS ze dne 26.06.2018

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Poplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:28.NCU.140.2017.1
Dotčené předpisy

§ 4 odst. 1 písm. a) předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 140/2017-15

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou S. W. (dříve L.), bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Řízení o návrhu na uznání rozsudku Obvodního soudu 11. soudního obvodu v a pro okres Dade, Florida, Spojené státy americké, ze dne 14. 4. 2004, sp. zn. 03-26626 FC 33,

se zastavuje.

O důvodnění:

Dne 11. 5. 2017 byl Nejvyššímu soudu doručen Okresním soudem v Třebíči postoupený návrh navrhovatelky na uznání rozsudku Obvodního soudu 11. soudního obvodu v a pro okres Dade, Florida, Spojené státy americké, ze dne 14. 4. 2004, sp. zn. 03-26626 FC 33, o rozvodu jejího manželství s J. (G.) L..

Podáním návrhu vznikla navrhovatelce povinnost zaplatit soudní poplatek z návrhu na uznání cizího rozhodnutí [srov. § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 10 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 10. 8. 2017, č. j. 28 Ncu 140/2017-8, byla navrhovatelka vyzvána, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnila svůj návrh na uznání výše uvedeného rozsudku zasláním jeho originálu (případně ověřené kopie), který bude opatřen apostilou a úředním překladem do českého jazyka, předložila oddací list o uzavření manželství s J. (G.) L. a osvědčení o svém českém státním občanství k datu rozhodnutí soudu o rozvodu, uhradila Nejvyššímu soudu soudní poplatek z návrhu ve výši 2.000,- Kč a sdělila, zda se z manželství s J. (G.) L. narodily děti, které byly v době rozvodu nezletilé, a pokud ano, sdělila jejich jména a komu byly po rozvodu svěřeny do péče, s poučením, že nebude-li soudní poplatek z návrhu ve lhůtě uhrazen, Nejvyšší soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo navrhovatelce doručeno nejpozději dne 27. 3. 2018, navrhovatelka však ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) soudní poplatek z návrhu nezaplatila (a návrh ani nikterak nedoplnila).

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o uznání rozsudku Obvodního soudu 11. soudního obvodu v a pro okres Dade, Florida, Spojené státy americké, ze dne 14. 4. 2004, sp. zn. 03-26626 FC 33, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 6. 2018

JUDr. Olga Puškinová

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru