Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 14/2017Usnesení NS ze dne 30.03.2017

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Příslušnost soudu místní
Rozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.NCU.14.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104a odst. 4,6 o. s. ř.

§ 52 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 51 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 16 odst. 2 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 14/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem P. B., takto:

I. O návrhu na uznání rozhodnutí Okresního soudu ve Schwabachu (Spolková republika Německo), o rozvodu manželství, jsou příslušné rozhodovat okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Tachově.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 24. 1. 2017 se navrhovatel domáhal uznání výše označeného rozhodnutí Okresního soudu ve Schwabachu (Spolková republika Německo). Z obsahu spisu přitom vyplývá, že oba manželé byli v době jeho vydání občany Spolkové republiky Německo.

Jelikož se jedná o rozhodnutí o rozvodu vydané ve Spolkové republice Německo před vstupem České republiky do Evropské unie, řídí se jeho uznání právním režimem zakotveným v zákoně č. 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém (dále jen „zákon č. 91/2012 Sb.“).

Dle ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb., byli-li všichni účastníci řízení v rozhodné době občany státu, o jehož rozhodnutí jde, mají pravomocná cizí rozhodnutí ve věcech uvedených v § 51 v České republice bez dalšího řízení stejné právní účinky jako pravomocná rozhodnutí českých soudů.

Podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 91/2012 Sb., i v případě, že se cizí rozhodnutí uznávají bez dalšího řízení, lze je na návrh uznat zvláštním rozhodnutím; o takových návrzích však v České republice přísluší rozhodovat okresním soudům.

Nejvyšší soud, jenž není věcně příslušný k projednání předmětného návrhu, v souladu s § 104a odst. 4 o. s. ř. rozhodl, že jsou v dané věci příslušné rozhodovat okresní soudy.

Na základě § 104a odst. 6 o. s. ř. Nejvyšší soud rovněž rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu v Tachově, v jehož obvodu má navrhovatel hlášen trvalý pobyt v České republice, pročež se lze domnívat, že by právě tento soud mohl být dle § 16 odst. 2, věty třetí, zákona č. 91/2012 Sb. místně příslušným k projednání daného návrhu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. března 2017

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru