Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 133/2019Rozsudek NS ze dne 14.01.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.133.2019.1
Dotčené předpisy

§ 755 o. z.

§ 51 odst. 1,2,3 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 133/2019-20

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem P. K., bytem v XY, zastoupeného Mgr. Miroslavem Schüllerem, advokátem se sídlem v Čáslavi, R. Těsnohlídka 420, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

Notářský zápis rozvodu, sepsaný a ověřený Seleisou Ramirez Soria, notářkou (č. 631) pro provincii Santiago de Cuba, se sídlem notářského úřadu v notářském okrsku č. 3, Santiago de Cuba, Kubánská republika (Escritura Pública de Divorcio Notarial), ze dne 25. 9. 2018, č. 661, jímž bylo rozvedeno manželství P. K. a K. K. M., rozené K. M., uzavřené dne 26. 1. 2011 před příslušným oddávajícím orgánem v Santiagu de Cuba, Kubánská republika, zapsané i v knize manželství matričního úřadu Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, okres Brno-město, ve svazku ZM/VI/15, roč. 2011, str. 124, poř. č. 186,

se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.

Odůvodnění:

Seleisa Ramirez Soria, notářka (č. 631) pro provincii Santiago de Cuba, se sídlem notářského úřadu v notářském okrsku č. 3, Santiago de Cuba (Kubánská republika), k návrhu navrhovatele rozvedla jeho manželství, když po provedeném řízení zjistila, že manželé se vzájemně odcizili a nebyly shledány předpoklady pro obnovení společného soužití. Nezletilé děti AAAAA (pseudonym) a BBBBB a byly svěřeny do péče matky.

Vztahy mezi manžely byly tedy tak trvale rozvráceny, že nelze očekávat jejich obnovení. Ve výroku uvedený rozsudek cizího soudu je proto v souladu s ustanovením § 755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o rozvodu občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 14. 1. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru