Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 13/2017Usnesení NS ze dne 18.05.2017

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.NCU.13.2017.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 13/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou D. L., za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

I. Návrh na uznání rozsudku Nejvyššího soudu v Kalifornii, okres Orange, Spojené státy americké, jímž bylo rozvedeno manželství, se odmítá.

II. Navrhovatelce se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2.000,- Kč.

O důvodnění:

Dne 23. 1. 2017 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatelky na uznání rozsudku Nejvyššího soudu v Kalifornii, okres Orange, Spojené státy americké, o rozvodu jejího manželství.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, č. j. 28 Ncu 13/2017-3, byla navrhovatelka vyzvána, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnila svůj návrh na uznání rozsudku Nejvyššího soudu v Kalifornii, okres Orange, Spojené státy americké, zasláním stejnopisu (případně ověřené kopie) tohoto rozsudku – nikoli pouze oznámení o zaevidování rozsudku, který bude opatřen apostilou a úředním překladem do českého jazyka, předložila osvědčení o svém českém státním občanství (případně o českém státním občanství bývalého manžela) k datu vydání rozhodnutí o rozvodu (vystavené krajským úřadem příslušným podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území České republiky), případně kopii občanského průkazu či cestovního pasu ČR platného k datu vydání rozhodnutí o rozvodu, a sdělila, zda se v manželství narodily děti, které byly v době rozvodu nezletilé, a pokud ano, sdělila jejich jména, a jak bylo rozhodnuto o jejich výchově, s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo navrhovatelce doručeno dne 6. 3. 2017.

Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) doplněn a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Navrhovatelka při podání návrhu uhradila kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude navrhovatelce k její žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. května 2017

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru