Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 126/2019Usnesení NS ze dne 27.05.2020

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.NCU.126.2019.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 126/2019-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem D. M., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

I. Návrh na uznání rozsudku 12. soudu pro rodinné záležitosti v Rio de Janeiru, Brazilská federativní republika, sp. zn. 0232918-75.2017.8.19.0001, jímž bylo rozvedeno manželství D. M. a M. M. da R. M., rozené da R., se odmítá.

II. Navrhovateli se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2.000 Kč.

O důvodnění:

Dne 26. 8. 2019 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatele na uznání rozsudku 12. soudu pro rodinné záležitosti v Rio de Janeiru, Brazilská federativní republika, sp. zn. 0232918-75.2017.8.19.0001 (zaznamenaný dne 19. 3. 2018 v 5. občanském registru jednotlivců Rio de Janeiro, kniha EADS-20, fls. 260, č. 56867), o rozvodu jeho manželství s M. M. da R. M.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2019, č. j. 28 Ncu 126/2019-3, byl navrhovatel vyzván, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnil svůj návrh na uznání výše uvedeného rozhodnutí předložením úředního překladu oddacího listu do českého jazyka a originálu (případně ověřené kopie) rozhodnutí, jímž bylo manželství rozvedeno, opatřeného apostilou a úředním překladem do českého jazyka, s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 1. 10. 2019.

Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě, která byla na žádost navrhovatele několikrát prodloužena, a to naposledy do 5. 5. 2020 (o další prodloužení lhůty navrhovatel nepožádal), řádně dle výzvy doplněn (ani do dnešního dne), a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Navrhovatel při podání návrhu uhradil kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude navrhovateli k jeho žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru