Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 121/2017Usnesení NS ze dne 30.08.2017

HeslaPřekážka věci rozsouzené (res iudicata)
Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.NCU.121.2017.1
Dotčené předpisy

§ 159a odst. 4 o. s. ř.

§ 27 předpisu č. 292/2013 Sb.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 121/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou E. Ch., takto:

Řízení o návrhu na uznání rozsudku Vrchního soudu státu Washington, okres King, Spojené státy americké, jímž bylo rozvedeno manželství, se zastavuje.

Odůvodnění:

Navrhovatelka podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 20. 6. 2017 navrhla uznání ve výroku označeného rozhodnutí o rozvodu jejího manželství s J. (G.) Ch.

Rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhala, však již bylo uznáno rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 7. 8. 2013, sp. zn. 28 Ncu 103/2013.

Ustanovení § 159a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednávána znovu.

Podle ustanovení § 27 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., je výrok pravomocného rozsudku, kterým bylo rozhodnuto o statusové věci fyzické nebo právnické osoby, závazný pro každého.

Jelikož bylo ve výroku uvedené rozhodnutí o rozvodu manželství navrhovatelky a J. (G.) Ch. již v České republice uznáno, Nejvyšší soud řízení o předmětném návrhu v souladu s ustanovením § 159a odst. 4 a § 104 odst. 1 větou první o. s. ř. zastavil pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru