Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 105/2019Usnesení NS ze dne 12.11.2019

HeslaVady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.105.2019.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 105/2019-13

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou V. M., bytem XY, zastoupenou JUDr. Ilonou Mirvaldovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 287/18, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

I. Návrh na uznání rozsudku Vrchního soudu Kalifornie, okres Los Angeles, Spojené státy americké, ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. BD 646 101, jímž bylo rozvedeno manželství J. R. a V. M., rozené M., se odmítá.

II. Navrhovatelce se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2.000 Kč.

O důvodnění:

Dne 31. 7. 2019 byl Obvodním soudem pro Prahu 10 postoupen Nejvyššímu soudu návrh navrhovatelky na uznání rozsudku Vrchního soudu Kalifornie, okres Los Angeles, Spojené státy americké, ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. BD 646 101, o rozvodu jejího manželství s J. R.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 6. 8. 2019, č. j. 28 Ncu 105/2019-3, byla navrhovatelka vyzvána, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnila svůj návrh na uznání výše uvedeného rozsudku předložením jeho originálu (případně ověřené kopie), který bude opatřen apostilou, a dále, aby doložila osvědčení o svém českém státním občanství k datu vydání rozhodnutí o rozvodu, tj. k 25. 9. 2018, a oddací list, s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo zástupkyni navrhovatelky doručeno dne 19. 8. 2019.

Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) řádně dle výzvy doplněn (o prodloužení lhůty navrhovatelka nepožádala) a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Navrhovatelka při podání návrhu uhradila kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude navrhovatelce k její žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 11. 2019

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru