Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 104/2017Usnesení NS ze dne 25.09.2017

HeslaVady podání
Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.NCU.104.2017.1
Dotčené předpisy

§ 43 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 104/2017-8

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem J. F., za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, takto:

I. Návrh na uznání rozsudku 22. obvodního soudu okresu Washtenaw v Ann Arbor, Michigan, Spojené státy americké, jímž bylo rozvedeno manželství, se odmítá.

II. Navrhovateli se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2.000,- Kč.

O důvodnění:

Dne 29. 5. 2017 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatele na uznání rozsudku 22. obvodního soudu okresu Washtenaw v Ann Arbor, Michigan, Spojené státy americké, o rozvodu jeho manželství.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2017, č. j. 28 Ncu 104/2017-2, byl navrhovatel vyzván, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnil svůj návrh na uznání uvedeného rozsudku zasláním originálu (případně ověřené kopie) tohoto rozsudku (tj. nikoli pouze záznamu o rozvodu manželství), který bude opatřen apostilou a úředním překladem do českého jazyka, a dále sdělil jména dětí narozených v manželství, které byly v době rozvodu nezletilé, s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 12. 6. 2017.

Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) doplněn a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Navrhovatel při podání návrhu uhradil kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude navrhovateli k jeho žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2017

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru