Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Ncu 101/2017Rozsudek NS ze dne 25.07.2017

HeslaUznání cizích rozhodnutí
Určení otcovství
Určení rodičovství
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.NCU.101.2017.1
Dotčené předpisy

§ 776 o. z.

§ 804 o. z.

§ 55 odst. 1 předpisu č. 91/2012 Sb.

§ 51 odst. 3 předpisu č. 91/2012 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Ncu 101/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem T. S., za účasti Nejvyššího státního zastupitelství, takto:

Rozsudek Okresního soudu okresu Cook, Illinois, Spojené státy americké (The Circuit Court of Cook County, Illinois), pokud jím bylo stanoveno otcovství k nezletilému,

seuznává,

pokud jde o určení otcovství na území České republiky.

Odůvodnění:

Okresní soud okresu Cook, Illinois (Spojené státy americké), ke společnému návrhu navrhovatele a J. F. L. M., mj. rozhodl, že byl zřízen právoplatný vztah rodič-dítě mezi T. S. jako rodičem a nezletilým, který byl počat a narozen dle dohody o odnošení dítěte, uzavřené s náhradní matkou a jejím manželem.

K uznání předložené rozhodnutí cizího soudu je v souladu s ustanovením § 776 a násl. českého občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) i s jeho ustanovením § 804, jež pamatuje na případy náhradního mateřství. Rovněž skutkový základ byl cizím soudem zjištěn způsobem vyhovujícím v podstatě příslušným ustanovením právního řádu České republiky (§ 51 odst. 3 ve spojení s § 55 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Uznání předloženého rozsudku nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a současně bylo zjištěno, že navrhovatel byl v době vydání rozhodnutí o určení otcovství občanem České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože tedy cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatel domáhá, vyhovuje předpokladům, které pro určení otcovství stanoví právní řád České republiky, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatel (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení.

V Brně dne 25. července 2017

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru