Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 942/2004Usnesení NS ze dne 05.05.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:28.CDO.942.2004.1
Dotčené předpisy

§ 238a odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 942/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ireny Hladíkové, v právní věci žalobce L. V., proti žalovanému: Bytový podnik P., s.p. v likvidaci, zast. advokátem, o návrhu žalovaného na obnovu řízení, o nahrazení projevu vůle k uzavření dohody o vydání věci, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 19 C 1/2003, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 13 Co 479/2003-33, ze dne 30. 10. 2003, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 13 Co 479/2003-33, ze dne 30. 10. 2003 bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1, č.j. 19 C 1/2003-22, ze dne 8. 8. 2003, kterým byl zamítnut návrh na obnovu řízení, vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 10 C 181/1992, podaný žalovaným.

Žalovaný podal proti usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 13 Co 479/2003-33, ze dne 30. 10. 2003 dovolání.

Žalobce se k dovolání nevyjádřil.

Dle bodu 16, hlavy I., části dvanácté zák. č. 30/2000 Sb., kterým se mění zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se návrhy na obnovu řízení proti rozhodnutím vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001), nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.

Dle bodu 17, hlavy I., části dvanácté zák. č. 30/2000 Sb., kterým se mění zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů.

Ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 10 C 181/1992 bylo rozhodnuto rozsudkem soudu prvního stupně dne 28. 5. 1999 ve spojení s potvrzujícím rozsudkem Městského soudu v Praze, č.j. 55 Co 524/99-107, ze dne 30. 11. 1999 – tedy rozhodnutími vydanými do 31. 12. 2000, po řízení provedeným dle OSŘ ve znění do 31. 12. 2000. S ohledem na citovaná Přechodná ustanovení zák. č. 30/2000 Sb. není pro posouzení podání tohoto dovolání právně významné, že následně bylo vydáno rozhodnutí v dovolacím řízení rovněž do 31. 12 .2000 (rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 28 Cdo 1886/2000-127 ze dne 31. 10. 2000).

Právní úprava dovolání dle OSŘ ve znění do 31. 12. 2000 nepřipouštěla podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu na obnovu řízení. Dle § 238a odst. 1 písm. a) OSŘ bylo přípustné dovolání pouze proti měnícímu rozhodnutí. Rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení je rozhodnutím procesní povahy a nepřicházela tedy v úvahu ani přípustnost dovolání dle § 239 OSŘ ve znění do 31. 12. 2000 (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 2 Cdon 322/97 ze dne 7. 1. 1998, publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod č. 62/1998).

Dovolání bylo tedy odmítnuto jako nepřípustné dle § 243b odst. 4, § 218 odst. 1 písm. c) OSŘ ve znění do 31. 12. 2000.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto dle § 243b odst. 4, § 218 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ ve znění do 31. 12. 2000, když žalobci náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek dle občanského soudního řádu.

V Brně dne 5. května 2004

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru