Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 861/2003Usnesení NS ze dne 22.05.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:28.CDO.861.2003.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 239 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 861/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, proti žalované P. F., v řízení o dovolání zastoupené advokátem, o 12.336,- Kč, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 8 C 81/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 11. 2002, č. j. 12 Co 607/2002-45, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni rozhodl k odvolání žalované proti rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 16. 5. 2002 tak, že

- ve výroku I. nepřipustil protinávrh žalované na uložení povinnosti žalobci zaplatit jí částku 80.000,- Kč;

- ve výroku II. potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích o povinnosti žalované zaplatit žalobci částku 12.336,- Kč (jako nedoplatek přídělové ceny za nemovitosti, které jí byly vydány podle zákona č. 229/1991 Sb.) a o náhradě nákladů řízení;

- ve výrocích III. a IV. zrušil výrok prvostupňového rozsudku o povinnosti žalované zaplatit soudní poplatek a též rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti výrokům I., II. rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Stalo se tak v zákonné lhůtě a žalovaná je zastoupena advokátem (§ 240 odst. 1, § 241 odst. 1 občanského soudního řádu – dále „o. s. ř.“). Žalovaná namítala, že v řízení nebyla poučena podle ustanovení § 118a o. s. ř. o povinnosti tvrdit rozhodné skutečnosti a navrhovat důkazy a že její obecný zmocněnec E. F. nebyl vyzván k odstranění vad podání podle § 43 o. s. ř. poté, co uplatnil vzájemný návrh. Tyto vady vyvolávají podle dovolatelky přípustnost dovolání pro zásadní význam napadeného rozhodnutí po právní stránce. Žalovaná navrhla, aby dovolací soud zrušil rozsudky soudů obou instancí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalobce se k dovolání nevyjádřil.

Dovolání není přípustné.

Výrok I. rozsudku odvolacího soudu se správně opírá o závěr, že v odvolacím řízení, jak to učinil podáním z 11. 11. 2002 obecný zmocněnec žalované, nelze vznést vzájemný návrh (§ 216 odst. 1 o. s. ř.). Citovaný výrok má povahu usnesení a není uveden ve výčtu ustanovení § 239 o. s. ř. mezi těmi usneseními odvolacího soudu, proti nimž je přípustné dovolání.

Výrokem II. téhož rozsudku bylo potvrzeno rozhodnutí o zaplacení částky 12.336,- Kč a o nákladech řízení. Ustanovení § 237 odst. 2 písm. a/ o. s. ř. však připouští dovolání, a to i ve vztahu k zásadnímu významu napadeného rozhodnutí po právní stránce, ve věcech nikoli obchodních jen do částky převyšující 20.000,- Kč. Výrok o nákladech řízení má charakter usnesení a již citované ustanovení § 239 o. s. ř. proti němu dovolání a contrario nepřipouští.

Dovolací soud proto dovolání žalované odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

Ustanovení § 146 odst. 3 o. s. ř., na jehož základě stíhá ve spojení s § 243c odst. 1 o. s. ř. při odmítnutí dovolání dovolatele povinnost nahradit protistraně náklady řízení, nebylo třeba aplikovat; žalobci totiž žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 22. května 2003

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru