Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 694/2002Usnesení NS ze dne 22.05.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:28.CDO.694.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 694/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Milana Pokorného, CSc. v právní věci žalobce P. V., státní podnik, zastoupeného advokátem, proti žalované M. N., zastoupené advokátkou, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu pro Prahu - západ pod sp. zn. 4 C 2/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6.11.2001, č.j. 24 Co 390/2001-42, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 28.3.2002, došlým Nejvyššímu soudu 29.3.2002, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v této věci postupoval podle ustanovení občanského soudního řádu ve znění novely provedené zákonem č. 30/2000 Sb., účinné od 1.1.2001. Rozhodnutí soudu prvního stupně bylo totiž vydáno po účinnosti zmíněné novely v souladu s bodem 1 přechodných ustanovení novely, rovněž odvolací soud postupoval proto podle ustanovení bodu 15. těchže přechodných ustanovení. Pro dovolací soud platí stejný důsledek podle bodu 17 přechodných ustanovení. Proto v tomto rozhodnutí jsou nadále uváděna ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném od 1.1. 2001 (dále jen „o.s.ř.“).

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 4, věty druhé o.s.ř.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 o.s.ř. za použití § 224 odst. 1 o.s.ř. a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. května 2002

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru