Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 67/2015Usnesení NS ze dne 26.05.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:28.CDO.67.2015.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 67/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobce P. K., zastoupeného Mgr. Lucií Růžičkovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, ul. 5. května 65, proti žalované K. P., zastoupené Mgr. Jiřím Dostálem, advokátem se sídlem v Praze 1, Pařížská 68/9, o zaplacení částky 9.651,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 23 C 259/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. července 2014, č. j. 12 Co 677/2013-141, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem odvolací soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 15. února 2013, č. j. 23 C 259/2008-109, ve výroku I o věci samé, jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 9.651,- Kč s příslušenstvím, zatímco v nákladových výrocích II a III jej změnil tak, že žalobci uložil nahradit žalované náklady řízení v částce 12.160,50 Kč; současně žalovanou zavázal k náhradě nákladů odvolacího řízení ve výši 5.857,60 Kč (výrok II). Odvolací soud (jenž projednal žalobcovo odvolání navzdory ustanovení § 202 odst. 2 občanského soudního řádu) uzavřel, že mezi účastníky nedošlo ke vzniku smluvního vztahu, že právní vztah mezi nimi vzniklý lze kvalifikovat nanejvýše jako závazek z bezdůvodného obohacení, že právo na jeho vydání žalobce uplatnil po uplynutí promlčecí doby a proto žalobci – při žalovanou vznesené námitce promlčení – nelze promlčené přiznat (§ 100 odst. 1, § 107 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací postupoval v dovolacím řízení podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, pozdějších předpisů, a některé další zákony – dále jen „o. s. ř.“). Shledal, že dovolání není přípustné.

Přípustnost dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, jímž se odvolací řízení končí, se poměřuje ustanovením § 237 o. s. ř. Podle § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. však platí, že „dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv, o pracovněprávní vztahy nebo o věci uvedené v § 120 odst. 2; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží“.

Dovoláním dotčenými výroky rozsudku bylo rozhodnuto o peněžitém plnění v částkách 9.651,- Kč „s příslušenstvím“, resp. 12.160,50 Kč a 5.857,60 Kč, jež nepřesahují zákonem stanovený limit 50.000,- Kč, ve věci, v níž nejde o vztah mezi spotřebiteli ani o vztah pracovněprávní ani o věc uvedenou v § 120 odst. 2 o. s. ř.

Sluší se dodat, že přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu o tom, že dovolání je přípustné (to vede toliko k prodloužení lhůty k podání dovolání; srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proto Nejvyšší soud, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věty první o. s. ř.), nepřípustné dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 věty první o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., za situace, kdy dovolání bylo odmítnuto a kdy náklady žalované spojené s podáním stručného vyjádření k dovolání (které nebylo možno věcně projednat již z důvodu jeho objektivní nepřípustnosti), v němž žalovaná především rekapitulovala dosavadní průběh řízení, nelze považovat za účelně vynaložené náklady k uplatňování nebo bránění práva proti žalobci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2015

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru