Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 6096/2017Usnesení NS ze dne 25.07.2018

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:28.CDO.6096.2017.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 6096/2017-296

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou ve věci žalobců a) J. K., P., b) A. Š., P., c) J. K., P., d) T. K., P., e) A. M., P., všech zastoupených Mgr. Jaroslavem Čapkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Komenského 241, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze, Vyšehradská 16, IČ 000 25 429, o reparaci škod způsobených zločiny komunismu, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 24 C 3/2013, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 27. července 2017, č. j. 22 Co 108/2017-270, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 27. 7. 2017, č. j. 22 Co 108/2017-270, jímž potvrdil rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 13. 12. 2016, č. j. 24 C 3/2013-246 (jímž byla žaloba v plném rozsahu zamítnuta), podali žalobci dne 3. 11. 2017 dovolání.

Podle § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“): „Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.“

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2018, č. j. 28 Cdo 6096/2017-293, doručeným zástupci žalobců dne 18. 6. 2018, byli žalobci vyzváni, aby do 15 dnů od doručení tohoto usnesení rukou společnou a nerozdílnou zaplatili na účet Nejvyššího soudu České republiky soudní poplatek z dovolání ve výši 14.000,- Kč. Dovolatelé však soudní poplatek nezaplatili (lhůta marně uplynula dne 3. 7. 2018).

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 7. 2018

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru