Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 5045/2015Usnesení NS ze dne 14.06.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.CDO.5045.2015.3
Dotčené předpisy

§ 166 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 5045/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobců a) L. Š., zastoupené Mgr. Jiřím Havránkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 24, b) Ing. M. Ch., CSc., c) doc. RNDr. Z. Ch. DrSc., žalobci b) a c) zastoupeni JUDr. Ladislavem Břeským, advokátem se sídlem v Praze 2, Botičská 1936/4, za účasti 1) hlavního města Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské nám. 2/2, zastoupeného JUDr. Janem Mikšem, advokátem se sídlem v Praze 2, Na Slupi 15, 2) České republiky – Státního pozemkového úřadu se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, zastoupené JUDr. Martinem Páskem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1284/37, o určení vlastnictví oprávněné osoby, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 25 C 67/2011, o dovolání účastníka ad 1) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2014, č. j. 24 Co 172/2013-200, doplňujícím usnesením takto:

Ruší se usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 31. března 2015, č. j. 25 C 67/2011-207, ve výrocích IV., V., VI. a VII.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud k dovolání účastníka ad 1) rozsudkem ze dne 24. 5. 2017, č. j. 28 Cdo 5045/2015-263, v dovoláním dotčené části výroku I., jíž byly potvrzeny výroky I. a III. prvostupňového rozsudku, a v závislých nákladových výrocích III., IV. a V. zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2014, č. j. 24 Co 172/2013-200; současně ve výrocích I. a III. zrušil i rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 10. 12. 2012, č. j. 25 C 67/2011-126, a věc v uvedeném rozsahu vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 8 k dalšímu řízení.

Jelikož na rozhodnutí odvolacího soudu, zrušeném i v části výroku o věci samé, jsou závislé též výroky IV., V., VI. a VII. usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 31. 3. 2015, č. j. 25 C 67/2011-207, jimiž bylo účastníku ad 1) uloženo, aby dle výsledků řízení zaplatil soudní poplatek 2.500,- Kč, a současně bylo rozhodnuto o náhradě nákladů prvostupňového řízení (poté, co odvolací soud výroky o nákladech prvostupňového řízení zrušil a věc vrátil v uvedeném rozsahu soudu prvního stupně k dalšímu řízení), Nejvyšší soud k návrhu účastníka ad 1) učiněnému do patnácti dnů od doručení rozsudku dovolacího soudu své rozhodnutí doplnil (§ 166 odst. 1, 2 o. s. ř.) tak, že v uvedeném rozsahu zrušil i označené prvostupňové usnesení (§ 243e odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. června 2017

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru