Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 4729/2007Usnesení NS ze dne 22.10.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:28.CDO.4728.2007.1

přidejte vlastní popisek

28 Cdo 4729/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce JUDr. Ing. S. K., zastoupeného JUDr. J. V., advokátkou, proti žalovanému K. F., zastoupenému advokátem, o 587.710,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 21 C 340/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2007, č. j. 22 Co 421/2006-42, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze výše citovaným usnesením zrušil rozsudek soudu prvního stupně a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Zrušen byl rozsudek uvedeného soudu ze dne 20. 4. 2006, č. j. 21 C 340/2005-20. Tímto rozsudkem bylo uloženo žalovanému zaplatit žalobci 587.710,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení. Jednalo se o rozsudek pro uznání, právně podepřený ustanoveními § 153a odst. 3 a § 114b odst. 5 o. s. ř. Žalovaný tedy neměl reagovat na výzvu dle posledně citovaného ustanovení, která mu byla doručena současně s platebním rozkazem; odvolací soud však měl jiný procesní názor (viz zejména závěr jeho odůvodnění).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce prostřednictvím advokátky včasné dovolání. V něm brojí proti argumentaci odvolací instance a žádá, aby Nejvyšší soud posoudil stav předmětné judikatury a napadené usnesení zrušil.

Žalovaný se k dovolání nevyjádřil.

Dovolání není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. je dovolání přípustné proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Usnesení odvolacího soudu zde sice také nabylo právní moc, ale jeho procesním důsledkem není pravomocné skončení věci v jejím meritu, ale další pokračování v řízení. Žádné z ustanovení § 237 - § 239 o. s. ř., upravujících konkrétní alternativy přípustnosti dovolání, neumožňuje, aby bylo oprávněně podáno dovolání proti kasačnímu usnesení odvolací instance. Ostatně to vyplývá ze samotné koncepce právní úpravy dovolání.

Žalobcovo dovolání bylo proto podle § 218 písm. c) o. s. ř. odmítnuto.

Protistraně nevznikly v řízení žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 22. října 2008

JUDr. Ludvík David, CSc.,

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru