Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 4649/2016Usnesení NS ze dne 01.08.2017

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.CDO.4649.2016.1
Dotčené předpisy

§ 236 odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 4649/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobkyně MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., IČ 254 38 832, se sídlem v Mostě, J. Skupy 2522, zastoupené JUDr. Janem Růžkem, advokátem se sídlem v Lounech, Poděbradova 751, proti žalovanému J. V., M., o 1.286 Kč s příslušenstvím a 5.880 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 45 C 462/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 27. ledna 2014, č. j. 45 C 462/2012-32, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Mostě rozsudkem pro zmeškání ze dne 27. 1. 2014, č. j. 45 C 462/2012-32, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni částky 1.286 Kč s příslušenstvím i 5.880 Kč s příslušenstvím (výrok I.), rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.) a ke splnění uvedených povinností stanovil lhůtu tří dnů od právní moci rozsudku (výrok III.).

Zmiňovaný rozsudek napadl žalovaný podáním označeným jako „dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky“, v němž zpochybňuje skutkový stav uváděný žalobkyní, jakož i celkovou správnost rozhodnutí soudu prvého stupně.

Dle § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, které je podle čl. II bodu 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a dle čl. II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, rozhodující pro dovolací přezkum, lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

K podání žalovaného se proto jeví vhodným upozornit, že dovolání je mimořádným opravným prostředkem, jímž lze napadnout výhradně rozhodnutí odvolacího soudu. Opravným prostředkem sloužícím k přezkoumání rozhodnutí soudu prvého stupně je odvolání (srovnej § 201 o. s. ř.). Občanský soudní řád proto také ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Absence funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, pročež Nejvyšší soud podle § 104 odst. 1, věty prvé, ve spojení s § 243b o. s. ř. řízení o dovolání proti rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 27. 1. 2014, č. j. 45 C 462/2012-32, které popsanou vadou trpí, zastavil (blíže srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, publikované v časopise Soudní judikatura pod č. 45/2000).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. 8. 2017

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru