Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 4593/2014Usnesení NS ze dne 26.05.2015

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:28.CDO.4593.2014.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 4593/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Miloše Póla a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce DRUŽBA, stavební bytové družstvo, IČ 00047708, se sídlem v Brně, Kapucínské nám. 6, zastoupené JUDr. Jiřím Juříčkem, advokátem se sídlem v Brně, Údolní 5, proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, IČ 44992785, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, zastoupenému JUDr. Vladimírou Odehnalovou, advokátkou se sídlem v Brně, Masarykova 398/2, o zaplacení 58.600,- Kč oproti odevzdání pozemků, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 234 C 122/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. dubna 2014, č. j. 49 Co 349/2013-85, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný podal k Nejvyššímu soudu dovolání proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Brně, které podáním ze dne 13. 5. 2015, doručeným dne 13. 5. 2015, vzal zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen ,,o. s. ř.“), zastavil. Dovolací soud o něm rozhodoval podle o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 1 a 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterými se mění zákon č. 99/1963 Sb., o. s. ř., ve znění pozdějších předpisů).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2015

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru