Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 4364/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.CDO.4364.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 4364/2017-64

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milošem Pólem v právní věci žalobce Z. B., zastoupeného Mgr. Karlem Prchalem, advokátem se sídlem v Brně, Dřevařská 25, a za účasti dalších účastníků řízení 1) Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, se sídlem v Brně, Hroznová 227/17, 2) Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, se sídlem v Brně, Moravské náměstí 1/1, 3) K. T., a 4) R. K., o obnovu restitučního řízení vedeného u Státního pozemkového úřadu Brno-město pod sp. zn. 492/91, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 51 C 4/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. února 2017, č. j. 1 Co 100/2016-36, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal k Nejvyššímu soudu dovolání proti shora označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci, které následně svým podáním ze dne 8. 9. 2017 vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud, jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.), s ohledem na zpětvzetí dovolání, dovolací řízení postupem podle ustanovení § 243c odst. 3 o. s. ř., věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále také o. s. ř.), zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů této fáze řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.). K rozhodnutí o vrácení zaplaceného soudního poplatku za dovolání je příslušný soud prvního stupně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2017

Mgr. Miloš Pól

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru