Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 4353/2015Usnesení NS ze dne 22.10.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:28.CDO.4353.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 4353/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Petra Krause a soudců Mgr. Miloše Póla a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce JUDr. Petra Michala, se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, insolvenčního správce dlužníka Rene-Sol Development s.r.o., IČO 29020662, se sídlem v Praze 1, Opletalova 1525/39, zastoupeného JUDr. Oldřichem Řeháčkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, proti žalované UniCredit Leasing CZ, a.s., IČO 15886492, se sídlem v Praze 4, Želetavská 1525/1, zastoupené Mgr. Petrem Šabatkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Perlová 371/5, o zaplacení 5.960.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 40 C 258/2013, o dovolání dovolatelky Administrace insolvencí CITY TOWER, v. o. s., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. června 2015, č. j. 15 Co 128/2015-145, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 9. 6. 2015, č. j. 15 Co 128/2015-145, změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 25. 9. 2014, č. j. 40 C 258/2013-83, tak, že zamítl žalobu o zaplacení 5.960.000,- Kč se zákonným úrokem z prodlení od 26. 6. 2013 do zaplacení (výrok I.) a žalobci uložil povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů částku 326.798,- Kč (výrok II.).

Proti výroku I. rozsudku odvolacího soudu podala Administrace insolvencí CITY TOWER, v. o. s. dovolání, jež vzala zpět podáním ze dne 11. 9. 2015.

S ohledem na dispozitivní úkon dovolatelky dovolací zastavil dovolací řízení postupem podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněn (srov. ustanovení § 243f odst. 3, větu druhou, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2015

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru