Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 4116/2019Usnesení NS ze dne 14.07.2020

HeslaNáklady řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.4116.2019.3
Dotčené předpisy

§ 243b o. s. ř.

§ 166 odst. 1, 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 4116/2019-371

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michaela Pažitného, Ph.D. a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobce: Lesy České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, identifikační číslo osoby: 42196451, za účasti: Římskokatolická farnost Rožmberk nad Vltavou, se sídlem ve Vyšším Brodě, Náměstí 42, identifikační číslo osoby: 65028325, zastoupené JUDr. Jakubem Křížem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská 633/12, o nahrazení rozhodnutí správního orgánu - o vydání věci, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 146/2016, o dovolání účastnice řízení proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. června 2019, č. j. 3 Co 2/2018-254, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. května 2020, č. j. 28 Cdo 4116/2019 -351, se doplňuje o tento výrok o nákladech dovolacího řízení:

II. Účastnice řízení je povinna nahradit žalobci náklady dovolacího řízení ve výši 300,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Stávající výrok doplňovaného usnesení se označuje jako výrok „I.“.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud na základě podnětu Krajského soudu v Českých Budějovicích zjistil, že v usnesení ze dne 5. 5. 2020, č. j. 28 Cdo 4116/2019-351, nerozhodl o nákladech dovolacího řízení, přestože se jím řízení ve věci končí. Proto bylo vydáno toto doplňující usnesení (ustanovení § 243b o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 166 odst. 1 a 2 o. s. ř.).

Doplněný výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 7. 2020

JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru