Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 4044/2014Usnesení NS ze dne 27.01.2015

HeslaVedlejší účastník
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:28.CDO.4044.2014.1
Dotčené předpisy

§ 93 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 4044/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobců a) Ing. K. L. a b) O. P., obou zastoupených JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem se sídlem v Praze 1, Husova 5, proti žalovaným: 1) M.CZ real, s.r.o., IČ: 27173321, se sídlem v Praze 1, Kaprova 13/14, zastoupené Mgr. Pavlem Jiříčkem, advokátem se sídlem v Poděbradech, Studentská 174, a 2) AIRMEDIA a.s., IČ: 29184037, se sídlem v Praze 1, Kaprova 13/14, zastoupené Mgr. Jiřím Hoňkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1284/37, o zaplacení částky 300.000,- EUR s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 19 C 102/2012, o dovolání společnosti BusLine, a.s., IČ: 28360010, se sídlem v Semilech, Na Rovinkách 211, zastoupené Mgr. Františkem Jarošem, advokátem se sídlem v Turnově, Ant. Dvořáka 287, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. února 2014, č. j. 58 Co 12/2014-179 (ve znění opravného usnesení tohoto soudu ze dne 13. března 2014, č. j. 58 Co 12/2014-184), takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením Městský soud v Praze potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 31. října 2013, č. j. 19 C 102/2012-157, jímž tento soud zamítl návrh společnosti BusLine a.s. (IČ: 28360010) na její vstup do řízení jako vedlejší účastnice na straně žalobců.

Proti usnesení odvolacího soudu podala společnost BusLine a.s. dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první občanského soudního řádu (o. s. ř.), neboť není přípustné.

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (srov. § 237 o. s. ř.).

Rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na právním posouzení, že vedlejší účastenství v řízení (§ 93 o. s. ř.) nelze založit proti vůli účastníka, který má být tím, kdo do řízení jako vedlejší účastník hodlá vstoupit, v řízení podporován. Takový závěr je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu, od níž není důvod se odchýlit (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2004, sp. zn. 29 Odo 806/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 7, ročník 2004, pod č. 127; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sen. zn. 29 ICdo 9/2013, uveřejněné pod č. 89/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek; nebo usnesení ze dne 28. srpna 2014, sp. zn. 30 Cdo 3851/2013, spolu s ostatními rozhodnutími Nejvyššího soudu dostupné na internetových stránkách www.nsoud.cz).

Okolnost, že žalobci, které společnost BusLine a.s. hodlá v řízení podporovat, s jejím vstupem do řízení nesouhlasí, ostatně dovolatelka ani nezpochybňuje. V takové situaci je pak bezcenná její další argumentace, kterou směřuje k předpokladu, že má právní zájem na výsledku řízení (v situaci, kdy tento jí tvrzený zájem na výsledku řízení musí ustoupit nesouhlasu žalobců s jejím vstupem do řízení).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2015

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru