Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 4010/2017Usnesení NS ze dne 12.09.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:28.CDO.4010.2017.1
Dotčené předpisy
§ 243c odst. 3 alinea 2 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

28 Cdo 4010/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Petrem Krausem ve věci žalobce Zetor, a.s., IČO: 463 46 074, se sídlem v Brně, Trnkova 3060/111, zastoupeného JUDr. Janem Žákem, advokátem se sídlem v Praze 2, Anny Letenské 34/7, za účasti 1) M. N., P., zastoupené JUDr. Eliškou Chobolovou, advokátkou se sídlem v Brně, Cihlářská 643/19, a 2) České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, o projednání věci rozhodnuté správním orgánem (Ministerstvem zemědělství – Pozemkovým úřadem Brno, rozhodnutím ze dne 28. 6. 2012, č. j. 117986/2012-MZE-130754 28291/01/2-RNP), vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 46 C 82/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. října 2016, č. j. 18 Co 300/2015-156, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce v zákonem stanovené lhůtě podal dovolání proti shora označenému rozsudku odvolacího soudu, jímž byl změněn rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 30. června 2015, č. j. 46 C 82/2012-124, ve výrocích I, II, III a IV, tak, že se zamítá žaloba na znovuprojednání věci rozhodnuté Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Brno, rozhodnutím z 28. 6. 2012, č. j. 117986/2012-MZE-130754 28291/01/2-RNP; současně odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně i ve výroku V o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi žalobcem a účastnicí ad 1/ (to vše výrokem pod bodem I) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II).

Podáním ze dne 5. června 2017 (doručeným Městskému soudu téhož dne) vzal žalobce podané dovolání v plném rozsahu zpět.

Proto Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (srov. § 243c odst. 3, věta druhá, § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

K rozhodnutí o vrácení soudního poplatku je věcně příslušný soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. září 2017

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru