Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 3797/2019Usnesení NS ze dne 05.02.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.3797.2019.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. k) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 3797/2019-141

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Zdeňka Sajdla a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause ve věci žalobkyně JUDr. Lucie Marešové, IČO 66253039, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 700/32, insolvenční správkyně dlužníka S W STEEL s. r. o., IČO 25089013, se sídlem v Praze 5, Na Cihlářce 8, zastoupené JUDr. Michalem Marešem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova 700/32, proti žalované J. W., nar. XY, bytem v XY, zastoupené Mgr. Petrou Fenikovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Bělehradská 572/63, o zaplacení 176 882 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 13 C 37/2016, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. května 2018, č. j. 12 Co 253/2017-92, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovoláním napadeným usnesením odvolací soud zrušil rozsudek Okresního soudu v Děčíně ze dne 21. 3. 2017, č. j. 13 C 37/2016-80 (jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení 176 882 Kč s příslušenstvím), a věc vrátil okresnímu soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) dovolání projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (v textu i jen „o. s. ř.“); srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti rozhodnutí, kterým odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení (k tomu srov. § 238 odst. 1 písm. k/ o. s. ř.).

Přípustnost dovolání přitom nemůže založit ani nesprávné poučení uvedené v písemném vyhotovení rozhodnutí odvolacího soudu o tom, že dovolání je přípustné (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nepřípustné dovolání proto Nejvyšší soud odmítl (srov. § 243c odst. 1 o. s. ř.).

K absenci výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení v situaci, kdy rozhodnutí dovolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. 2. 2020

Mgr. Zdeněk Sajdl

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru