Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 3783/2011Usnesení NS ze dne 13.12.2011

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:28.CDO.3783.2011.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 16 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 3783/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobce P. Č., zastoupeného JUDr. Lucií Bányaiovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Lazarská 13/8, proti žalovanému Mgr. P. K., o změnu rozhodnutí České advokátní komory, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 34 C 155/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. října 2010, č. j. Nco 161/2010-67, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 20. října 2010, č.j. Nco 161/2010-67, Vrchní soud v Praze rozhodl, že soudci Krajského soudu v Českých Budějovicích Mgr. Miloš Pól, JUDr. Zuzana Völflová a JUDr. Aleš Zezula nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 8 Co 1530/2010 (§ 16 odst. 1 občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“).

Proti shora označenému usnesení podal žalobce dovolání (určené Nejvyššímu soudu), jímž se domáhal jeho zrušení.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

V dané věci žalobce dovoláním napadá rozhodnutí vrchního soudu, jímž bylo rozhodnuto o (ne)vyloučení soudců krajského soudu z projednávání a rozhodnutí věci. Rozhoduje-li však vrchní soud o vyloučení soudců krajského soudu, není jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu (z judikatury řešící uvedenou problematiku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2001, sp. zn. 29 Odo 641/2001, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 14, ročník 1997, pod pořadovým číslem 112). Jelikož funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí občanský soudní řád neupravuje a nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, který brání tomu, aby dovolací soud mohl pokračovat v dovolacím řízení, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za situace, kdy žalovanému, který by jinak měl na náhradu nákladů dovolacího řízení zásadně právo, v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. prosince 2011

Mgr. Petr Kraus, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru