Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 371/2006Usnesení NS ze dne 18.10.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:28.CDO.371.2006.1
Dotčené předpisy

§ 239 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 371/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc.a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobců a) A. I. CZ, s. r. o., b) M. B., proti žalovaným 1) Statutárnímu městu K., 2) S. K., spol. s r. o., o návrhu na vydání předběžného opatření ve věci o neplatnost výpovědi z nájmu nebytových prostor, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 19 Nc 26/2002, o dovolání žalobkyně C) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28.1.2003, č.j. 30 Co 12/2003-53, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením výše označeným potvrdil usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 28. 11. 2002, č. j. 19 Nc 26/2002-4, jímž byl zamítnut návrh žalobců na vydání předběžného opatření ohledně dalšího užívání předmětných nebytových prostor.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně b), za současného podpisu či shody s obsahem vyjádřené další osobou H. M., dovolání.

Toto dovolání však není přípustné, neboť občanský soudní řád neumožňuje, a to ani v ustanovení § 239 o dovoláních proti nemeritorním usnesením, podat dovolání ve věci zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření.

Dovolací soud proto podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o.s.ř. dovolání žalobce odmítl, aniž by vzal v úvahu procesní vadu na straně dovolatelky, spočívající v nedostatku povinného zastoupení.

Je dále na soudu prvního stupně, jakým způsobem bude reagovat na nejasný obsah podání ze dne 12. 2. 2003, jež je výše jmenovanými podepsáno a jež tvoří součást zamýšleného dovolání.

Ostatním účastníkům nevznikly v této fázi řízení žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 18. října 2006

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru