Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 3615/2013Usnesení NS ze dne 06.11.2013

HeslaDovolání
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:28.CDO.3615.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 3615/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce M. M., proti žalovanému M. Č., o zaplacení 160.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. Ro 1655/95, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 1995, č. j. 15 Co 558/95-11, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením odvolací soud zrušil usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 4. 10. 1995, č. j. Ro 1655/95-7, jímž byla vyslovena věcná nepříslušnost Okresního soudu v Šumperku a věc byla postoupena Krajskému soudu v Ostravě jako soudu věcně příslušnému, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, aniž byl zastoupen advokátem.

V řízení o dovolání bylo postupováno podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 1996 (dále jen – „o. s. ř.“), jež je vzhledem k datu podání dovolání (18. 3. 1996) rozhodující pro dovolací přezkum (čl. II zákona č. 238/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů).

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo komerčním právníkem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Komerční právník může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož při podání dovolání nebyl žalovaný zastoupen advokátem či komerčním právníkem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 10. 6. 2013, č. j. 8 C 160/96-54, doručeným mu dne 28. 6. 2013, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení – ke zvolení právního zástupce z řad advokátů ovšem nedošlo.

Vzhledem k tomu, že žalovaný v posuzované věci i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, které je nutnou zákonem stanovenou podmínkou pro podání dovolání, Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalovaný zavinil, že řízení muselo být zastaveno, a žalobci podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. listopadu 2013

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru