Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 3593/2019Usnesení NS ze dne 22.10.2019

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.3593.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 alinea druhá o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 3593/2019-121

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Michaelem Pažitným, Ph.D., v právní věci žalobkyně OTE, a. s., se sídlem v Praze 8, Sokolovská 192/79, identifikační číslo osoby: 26463318, zastoupené Mgr. Janem Vaníčkem, advokátem se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, proti žalované ČEZ Prodej, a. s., se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425, identifikační číslo osoby: 27232433, zastoupené Mgr. et Mgr. Janem Kořánem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1015/55, o zaplacení částky 52.769.715,03 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 42 C 174/2017, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. června 2018, č. j. 72 Co 21/2018-68, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3, věta první, občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“):

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2018, č. j. 72 Co 21/2018-68, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř., neboť žalovaná vzala dovolání zpět. O dovolání bylo rozhodnuto podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 30. 9. 2017, neboť dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 29. 6. 2018 (srovnej čl. II, bod 2. zákona č. 296/2017 Sb.).

V souladu s ustanovením § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. 10. 2019

JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru