Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 3351/2016Usnesení NS ze dne 17.08.2016

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:28.CDO.3351.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 3351/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Miloše Póla a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobkyně M. H., proti žalované UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost, IČO 41695381, se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, zastoupené JUDr. Miroslavem Bělinou, advokátem se sídlem v Praze 8, Pobřežní 370/4, o zaplacení 6 001 586 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 6 C 163/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. ledna 2013, č. j. 27 Co 510/2012-387, 27 Co 657/2012-387, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. ledna 2013, č. j. 27 Co 510/2012-387, 27 Co 657/2012-387, včasné dovolání, které následně podáním ze dne 24. 4. 2013 (soudu doručeným dne 26. 4. 2013) vzala výslovně zpět.

Nejvyšší soud s ohledem na procesní úkon zpětvzetí dovolání postupem podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen ,,o. s. ř.“), dovolací řízení zastavil. Dovolací soud rozhodoval podle o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 1 a 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterými se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. srpna 2016

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru