Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 316/2013Usnesení NS ze dne 19.03.2013

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:28.CDO.316.2013.3
Dotčené předpisy

§ 164 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 316/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem Rakovským v právní věci žalobkyně České republiky – Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Pardubice-Doubravice 98, zast. JUDr. Jaroslavou Nuckollsovou, advokátkou se sídlem v Ústí nad Orlicí, Balcarova 2, proti žalovaným 1.nezl. L. K., a 2. R. K., obou bytem P., dětí M. K., bytem P., a Ing. P. K., bytem P., oběma jako právním nástupcům původního žalovaného JUDr. Ing. M. K., zemřelého, posledně bytem P., zastoupeného JUDr. Josefem Provazníkem, advokátem, se sídlem Praha 5, Lidická 28, nezletilí žalovaní zastoupeni opatrovníkem Městskou částí Praha 12, o zaplacení 117.920,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 1264/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2009, č. j. 68 Co 332/2009-234, takto:

„nezletilí žalovaní zastoupeni opatrovníkem Městskou částí Praha 12, právně oba zastoupeni JUDr. Miroslavem Zemanem, advokátem se sídlem Praha 5, Lidická 28“.Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 2. 2013, č. j. 28 Cdo 316/2013-267, opravuje se v označení zástupců nezl. L. K. a nezl. R. K., takto:

Odůvodnění:

V písemném vyhotovení shora uvedeného rozsudku dovolacího soudu byli oba nezletilí žalovaní označení údajem o tom, že jsou zastoupeni opatrovníkem Městskou částí Praha 12. Tento údaj má oporu ve spise, jak je patrno z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 12. 11. 2012, č. j. 0 P 560/20023-121. V záhlaví však absentuje doplňující údaj o tom, že oba nezletilí jsou v řízení právně zastoupeni JUDr. Miroslavem Zemanem, advokátem se sídlem Praha 5, Lidická 28. Uvedená okolnost je patrná z obsahu plných mocí založených na č. l. 260 a 261 procesního spisu.

K odstranění této zřejmé chyby v psaní předseda senátu dovolacího soudu vydal opravné usnesení podle ustanovení § 164 věty první o. s. ř., které je použitelné i pro dovolací řízení (§ 243c o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. března 2013

JUDr. Josef Rakovský

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru