Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 3016/2012Usnesení NS ze dne 11.06.2013

HeslaOprava odůvodnění
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:28.CDO.3016.2012.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 3016/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ludvíkem Davidem, CSc., v právní věci žalobce: hlavní město Praha, se sídlem v Praze 1, Mariánské nám. 2, zastoupen JUDr. Janem Mikšem, advokátem v Praze 2, Na Slupi 15, za účasti: 1) J. Š., bytem P., 2) A. Š., bytem O., oba zastoupeni JUDr. Ladislavem Košťálem, advokátem ve Zbečně, Na Riviéře 123, 3) Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, o částečné nahrazení rozhodnutí Ministerstva zemědělství – Pozemkového úřadu Praha ze dne 30. 12. 2008, č. j. PÚ 8665/93/4, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 7 C 196/2009, o dovolání účastníků ad 1) a 2) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 3. 2012, č. j. 24 Co 160/2011-184, takto:

Odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 4. 2013, č. j. 28 Cdo 3016/2012-209, se opravuje tak, že označení pozemků, o nichž bylo rozhodováno dovoláním napadeným výrokem II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 3. 2012, č. j. 24 Co 160/2011-184, správně zní: parc. č. 2401/25 a parc. č. 2401/88 v kat. úz. S.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 8. 4. 2013, č. j. 28 Cdo 3016/2012-209, Nejvyšší soud zamítl dovolání účastníků ad 1) a 2) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 3. 2012, č. j. 24 Co 160/2011-184.

Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

V písemném vyhotovení rozsudku dovolacího soudu došlo k písařským chybám v jeho odůvodnění (na několika místech byl jeden z pozemků, které byly předmětem dovolacího přezkumu, označen parcelním číslem „2401/28“; správně mělo být uvedeno „parc. č. 2401/88“).

Předseda senátu proto k návrhu žalobce odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2013, č. j. 28 Cdo 3016/2012-209, podle § 164 o. s. ř. opravil, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. června 2013

JUDr. Ludvík David, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru