Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 2992/2019Usnesení NS ze dne 08.01.2020

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.2992.2019.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 2992/2019

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Zdeňkem Sajdlem ve věci žalobkyně: Římskokatolická farnost Kardašova Řečice, IČ 60819430, se sídlem ve Veselí nad Lužnicí, Podhájek 3, zastoupená JUDr. Jakubem Křížem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská 633/12, za účasti: Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, o nahrazení rozhodnutí pozemkového úřadu, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 45/2016, o dovolání České republiky – Státního pozemkového úřadu proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. května 2019, č. j. 4 Co 85/2018-186, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 18. června 2019, č. j. 4 Co 85/2018-208, opravným usnesením, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. prosince 2019, č. j. 28 Cdo 2992/2019-223, se v záhlaví opravuje tak, že sídlo žalobce zní: ,,Veselí nad Lužnicí, Podhájek 3“.

Odůvodnění:

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. prosince 2019, č. j. 28 Cdo 2992/2019-223, došlo k chybě při označení sídla žalobce, kdy namísto správného sídla ve Veselí nad Lužnicí, Podhájek 3, bylo nesprávně uvedeno sídlo v Kardašově Řečici, Školní 3.

Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř.), předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Nejvyšší soud proto dotčenou chybu v psaní opravil (§ 243b a § 164 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. 1. 2020

Mgr. Zdeněk Sajdl

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru