Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 2977/2011Usnesení NS ze dne 20.10.2011

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:28.CDO.2977.2011.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 2977/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce P. B., bytem v B., Boženy Němcové 1049/41, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 4.139.864 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 51/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25.ledna 2011, č. j. 35 Co 515/2010-220, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal dovolání proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze, kterým tento soud potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 24. 8. 2010, č. j. 26 C 51/2006 - 197, jímž byla zamítnuta žaloba na uložení povinnosti žalované zaplatit žalobci částku 4.139.864 Kč s příslušenstvím.

Je-li dovolatelem – jako je tomu i v posuzovaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem),

jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.].

Při podání dovolání nebyl žalobce zákonem stanoveným způsobem zastoupen

a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 27.5.2011, č. j. 26 C 51/2006-332, vyzval žalobce, aby si zvolil pro podání dovolání v dané věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. ledna 2011, č. j. 35 Co 515/2010-220. Současně jej poučil o tom, že nebude - li do 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení přeložena soudu plná moc zvoleného advokáta

a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 9. 6. 2011. Obvodní soud pro Prahu 2 dále usnesením ze dne 19.7.2011, č. j.

26 C 51/2006 - 337 na žádost žalobce, doručenou soudu dne 28. 6. 2011, sdělil, že žalobci se prodlužuje lhůta ke zvolení zástupce pro dovolací řízení do 31. 7. 2011. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 22. 7. 2011.

Doručené výzvě žalobce nevyhověl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za situace, kdy žalované, která by jinak měla na náhradu nákladů tohoto řízení zásadně právo, v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2011

JUDr. Josef Rakovský

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru