Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 292/2002Usnesení NS ze dne 25.09.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:28.CDO.292.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 292/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Milana Pokorného, CSc., o dovolání P. K. a K. K., zast. advokátem proti usnesení Vrchního soudu v Praze z 22.11.2001, sp. zn. 11 Cmo 231/2001 (v právní věci žalobce Správní bytové družstvo N. D., zast. advokátkou, proti žalovaným 1) P. K. a 2) K. K., zast. advokátem, k žalobě o zmatečnost, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. prosince 2000 pod č.j. 11 Co 179/2000-91, vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn.66 C 2/2001), takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 22. listopadu 2001 pod č.j. 11 Cmo 231/2001-41 potvrdil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2001 pod č.j. 66 C 2/2001-24, jímž byla zamítnuta žaloba o zmatečnost rozsudku tohoto soudu ze dne 4. prosince 2000 pod č.j. 11 Co 179/2000-91, protože neshledal předpoklady zmatečnosti, které žalovaní uplatňovali.

Proti tomuto usnesení podali dovolání žalovaní, vzali je však svým podáním ze dne 16. července 2002, které došlo Městskému soudu v Praze dne 22. července 2002, zpět.

Za této situace nezbylo, než v důsledku účinného zpětvzetí dovolání oprávněnými osobami řízení o dovolání podle § 243b odst. 5 o.s.ř. zastavit.

Výrok o nákladech řízení zakládá se na ustanovení § 224 odst. 1 o.s.ř. v souvislosti s ustanovením § 151 odst. 1 o.s.ř. a ustanovením § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Žalovaní sice zavinili, že řízení muselo být zastaveno (vzali dovolání zpět), avšak žalobci v tomto řízení o dovolání žádné náklady nevznikly, takže se neuplatnilo ustanovení § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 25. září 2002

JUDr. Oldřich Jehlička,CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru