Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 291/2002Usnesení NS ze dne 08.01.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:28.CDO.291.2002.1
Dotčené předpisy

§ 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 291/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o dovolání B. V. proti usnesení Krajského soudu v Praze z 8.1.2002, sp.zn. 27 Co 2/2002, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp.zn. 6 C 1251/2000 (žalobce B. V. proti České republice-Okresnímu úřadu v Kutné Hoře, 284 01 Kutná Hora, Náměstí Národního odboje 48, o ochranu osobnosti a o 750.000,- Kč), takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

V řízení o žalobě žalobce o ochranu osobnosti a o 750.000,- Kč rozhodl Okresní soud Praha-západ usnesením z 30.10.2001, čj. 6 C 1251/2000-242, tak, že odňal žalobci osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce.

O odvolání žalobce proti tomuto usnesení rozhodl Krajský soud v Praze usnesením z 8.1.2002, sp.zn. 27 Co 2/2002, tak, že usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Usnesení odvolacího soudu bylo doručeno žalobci B. V. dne 29.1.2002 a dovolání ze strany žalobce bylo podáno u Okresního soudu Praha-západ 21.2.2002. Ve svém dovolání dovolatel navrhoval, aby usnesení odvolacího soudu a usnesení soudu prvního stupně byla zrušena.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (ve znění se změnami a doplňky vyhlášeném pod č. 69/2001 Sb.) lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání, které směřovalo v daném případě proti usnesení, jež nebylo usnesením ve věci samé či usnesením o žalobě či návrh ve věci, bylo nutno posoudit podle ustanovení § 239 občanského soudního řádu. V podrobném výčtu usnesení uvedených v tomto usnesení není uvedeno usnesení odvolacího soudu, týkající se rozhodování o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupci účastníkům řízení ve smyslu ustanovení § 138 občanského soudního řádu.

Nešlo tu tedy o dovolání, které by občanský soudní řád připouštěl (jak to výslovně stanoví § 236 odst. 1 tohoto právního předpisu).

Nezbylo tedy dovolacímu soudu než přistoupit podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ občanského soudního řádu k odmítnutí dovolání dovolatele jako dovolání směřujícího proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné.

Dovolatel nebyl v řízení o dovolání úspěšný a žádnému jinému účastníku řízení náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 8. ledna 2003

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru