Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 2833/2020Usnesení NS ze dne 03.11.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.2833.2020.3
Dotčené předpisy

§ 164 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243 písm. b) ZKV


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 2833/2020-601

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Michaelem Pažitným, Ph.D. ve věci žalobců a) A. R., narozené dne XY, bytem XY, b) J. V., narozeného dne XY, bytem XY, c) A. K., narozené dne XY, bytem XY, všech zastoupených JUDr. Martinem Purkytem, advokátem se sídlem náměstí 14. října 496/13, Praha 5, proti žalované České republice – Státnímu pozemkovému úřadu, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, zastoupené Mgr. Martinem Bělinou, advokátem se sídlem Pobřežní 3704, Praha 8, o nahrazení projevu vůle žalované, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 7 C 82/2018, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 5. 2020, č. j. 20 Co 46/2020 - 568, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2020, č. j. 28 Cdo 2833/2020 – 592, se opravuje tak, že ve výroku a v prvním odstavci odůvodnění se vypouští nesprávné označení jednacího čísla rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou „7 C 8/2018 – 490“ a nahrazuje se správným „7 C 82/2018 – 490“.

Odůvodnění:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2020, č. j. 28 Cdo 2833/2020 – 592, je postižen chybou v psaní spočívající v tom, že ve výroku a v prvním odstavci odůvodnění je nesprávně uvedeno jednací číslo rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou „7 C 8/2018 – 490“, ačkoli správně má být „7 C 82/2018 – 490“.

Podle § 164 o. s. ř. opraví předseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Nejvyšší soud proto vydal podle § 164 o. s. ř. za použití § 243b o. s. ř. opravné usnesení, jímž tuto chybu v psaní uvedeným způsobem opravil.

přípustný opravný prostředek.Poučení: Proti tomuto usnesení není

V Brně dne 3. 11. 2020

JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru