Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 2708/2011Usnesení NS ze dne 06.03.2012

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:28.CDO.2708.2011.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 2708/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce P. P., bytem v P., proti žalovaným 1. České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, 2. Z. D., soudci Obvodního soudu pro Prahu 2, se sídlem v Praze 2, Francouzská 19, 3. I. Z., soudkyni Městského soudu v Praze, se sídlem v Praze 2, Spálená 2, 4. V. S., soudci Městského soudu v Praze, se sídlem v Praze 2, Spálená 2, 5. E. Š., soudkyni Městského soudu v Praze, se sídlem v Praze 2, Spálená 2, o zaplacení 10.000.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 121/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2010, č. j. 23 Co 419/2010-120, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal k Nejvyššímu soudu dovolání proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým tento soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 6. 2010, č. j. 23 C 121/2009-106, jímž byl pro vady odmítnut návrh žalobce na zahájení řízení (viz § 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „o. s. ř.“).

Je-li dovolatelem – jako je tomu i v posuzovaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (viz § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o. s. ř.).

Při podání dovolání nebyl žalobce zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání. Jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 29. 10. 2010, č. j. 23 C 121/2009-133, zamítnuta. Následně byl žalobce usnesením téhož soudu ze dne 25. 2. 2011, č. j. 23 C 121/2009-136, vyzván k tomu, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. K tomu mu byla stanovena lhůta 5 dnů; současně byl žalobce poučen, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Doručené výzvě žalobce nevyhověl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. za situace, kdy žalovaným, kteří by jinak měli na náhradu nákladů dovolacího řízení právo, v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. března 2012

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru