Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 2631/2013Usnesení NS ze dne 18.09.2013

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:28.CDO.2631.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 2631/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a JUDr. Josefa Rakovského ve věci žalobců a) J. P., bytem v K. Ú., b) F. P., bytem v K. Ú., c) V. P., bytem v K. Ú., proti žalovanému J. P., bytem v P., o zaplacení 7.813,- Kč a zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 C 434/2009, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. července 2012, č. j. 19 Co 1212/2012-131, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením odvolací soud v průběhu odvolacího řízení rozhodl o procesním nástupnictví na straně žalující.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dovolání právní předchůdce žalobců František Prokop, nar. 23. 10. 1933 (zesnulý 17. 3. 2013). Podáním došlým soudu prvního stupně dne 16. 7. 2013 vzali žalobci dle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) následně dovolání zpět, neboť vyjádřili vůli v dovolacím řízení dále nepokračovat.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2012, jež se použije v případech, kdy bylo dovoláním napadeno rozhodnutí odvolacího soudu, které bylo vydáno před 1. 1. 2013 (srov. článek II., bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud tudíž, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věty prvé o. s. ř.), dovolací řízení z podnětu zpětvzetí dovolání zastavil (§ 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř.).

O nákladech vzniklých účastníkům v dovolacím řízení bude rozhodnuto až v souvislosti s rozhodnutím, jímž bude soudní řízení skončeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2013

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru