Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 2615/2020Usnesení NS ze dne 31.08.2020

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.2615.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243f odst. 3 alinea druhá o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 2615/2020-389

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Michaelem Pažitným, Ph.D., v právní věci žalobce Statutárního města Olomouc, se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583, identifikační číslo osoby: 00299308, zastoupené JUDr. Petrem Ritterem, advokátem se sídlem v Olomouci, Riegrova 376/12, proti žalované Trimex Olomouc spol. s r. o., se sídlem v Praze 4, Chladírenská 909/5, identifikační číslo osoby: 25882996, zastoupené Mgr. Marcelou Horákovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Riegrova 376/12, o zaplacení částky 31.128,22 Kč, vedené u Okresního soudu v Olomouci sp. zn. 16 C 132/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 23. dubna 2020, č. j. 75 Co 101/2020-358, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce je povinen nahradit žalované náklady dovolacího řízení ve výši 2.680,- Kč k rukám její zástupkyně, Mgr, Marcely Horákové, advokátky se sídlem v Olomouci, Riegrova 376/12, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3, věta první, občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“):

Nejvyšší soud (§ 10a o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.) zastavil řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 23. dubna 2020, č. j. 75 Co 101/2020-358, podle ustanovení § 243c odst. 3, věty druhé, o. s. ř., neboť žalobce vzal dovolání zpět.

V souladu s ustanovením § 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalobce povinnost uloženou tímto rozhodnutím, může se žalovaná domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

V Brně dne 31. 8. 2020

JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru