Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 2484/2011Usnesení NS ze dne 03.08.2011

HeslaDovolání
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:28.CDO.2484.2011.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 2484/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobkyně D. K., proti žalované V. P., personální pracovnici Útvaru dopravního inženýrství města Ostravy, se sídlem v Ostravě, Osvoboditelů 8, o ustanovení znalce, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 Nc 25/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu Olomouci ze dne 8. dubna 2010, č. j. 14 Cmo 49/2010-20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala k Nejvyššímu soudu dovolání proti shora označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci, kterým tento soud potvrdil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 1. 2010, č. j. 23 Nc 25/2009-13, jímž byl pro vady odmítnut její návrh na zahájení řízení (viz § 43 odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudní řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Je-li dovolatelem – jako je tomu i v posuzovaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (viz § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 o. s. ř.).

Při podání dovolání nebyla žalobkyně zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 3. 2011, č. j. 23 Nc 25/2009-77, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 5. 2011, č. j. 14 Cmo 47/2011-109, nebylo vyhověno návrhu žalobkyně, aby jí byl soudem ustanoven zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Žalobkyně byla opětovně vyzvána usnesením Krajského soudu v Ostravě k odstranění nedostatku dovolání spočívajícího v nesplnění podmínky advokátního zastoupení. K tomu jí byla stanovena lhůta deseti dnů. Současně byla žalobkyně poučena, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Doručené výzvě žalobkyně nevyhověla.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. za situace, kdy žalované, která by jinak měla na náhradu nákladů dovolacího řízení právo, v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. srpna 2011

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru