Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 2331/2011Usnesení NS ze dne 24.02.2012

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:28.CDO.2331.2011.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 2331/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem Rakovským ve věci dovolání dovolatelů: a) M. S., b) E. R., c) Ing. D. Z., d) J. Ž., e) P. S., a f) RNDr. O. S., zastoupených JUDr. Petrem Elšíkem, advokátem, 772 00 Olomouc, Sokolská č. 7 proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci z 15. 12. 2009, sp. zn. 12 Co 512/2008, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 18 C 102/92 (žalobců M. S., E. R., Ing. D. Z., J. Ž., P. S. a RNDr. O. S., zastoupených JUDr. Petrem Elšíkem, advokátem, 772 00 Olomouc, Sokolská č. 7, proto žalovaným: 1. A. M., 2. H. V., zastoupeným JUDr. Zdeňkem Šťastným, advokátem, 772 09 Olomouc, Riegrova č. 12, 3. Ing. E. M., a 4. K. M., o uložení povinnosti uzavřít dohodu podle zákona č. 87/1991 Sb.), takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 11. 2011, č. j. 28 Cdo 2331/2011-859, opravuje se v označení žalobkyně b) tak, že její správné příjmení je „R.“, v označení žalobkyně c) tak, že její správná adresa zní „B., G.“ a v označení bydliště žalobce e) tak, že jeho správná adresa je „U.“.

Odůvodnění usnesení opravuje se na straně prvé v prvé větě tak, že o žalobě bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Olomouci ze dne 5. 6. 2008, č. j. 18 C 102/92-720“.

Odůvodnění:

Ve shora označeném písemném vyhotovení usnesení dovolacího soudu došlo k výskytu psacích chyb, o jejichž nápravu požádal právní zástupce žalobců. Dovolací soud za použití ustanovení § 164 o.s.ř. za použití ustanovení § 243c odst. 1 o.s.ř. opravil tyto zřejmé chyby v psaní, ježto jsou v rozporu s obsahem spisu a správným označením příjmení a bydliště, jakož i označení rozhodnutí soudu prvního stupně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2012

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru