Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 2218/2002Usnesení NS ze dne 10.12.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:28.CDO.2218.2002.1
Dotčené předpisy

§ 239 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 2218/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o dovolání M. J. n. N., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 27. srpna 2002, sp. zn. 30 Co 233/2001, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 5 C 392/2000 (žalobce M. J. n. N. proti žalované Š. K., zastoupené advokátkou, o určení neplatnosti nájemní smlouvy a o vyklizení bytu), takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 27. 8. 2002, sp. zn. 30 Co 233/2001, byl k odvolání žalované změněn rozsudek Okresního soudu v Jablonci nad Nisou z 19. 3. 2001, č. j. 5 C 392/2000-38, ve výroku o povinnosti žalované vyklidit byt I. kategorie o jednom pokoji a kuchyni s příslušenstvím v J. n. N. čp. 3593, a to tak, že se žaloba o vyklizení bytu zamítá. Žalobce byl zavázán zaplatit žalované na nákladech řízení před soudem prvního stupně částku 3.975,- Kč a na nákladech odvolacího řízení částku 4.950,- Kč, obojí do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právní zástupkyně žalované.

Ve zbylém výroku ve věci samé nabyl dne 8. 5. 2001 právní moci již uvedený rozsudek Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Tímto rozsudkem byla zamítnuta žaloba podaná žalobcem o určení neplatnosti nájemní smlouvy k bytu, uzavřené mezi účastníky dne 9. 12. 1998.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Toto dovolání směřuje proti výroku (označenému II) rozsudku odvolacího soudu, kterým bylo žalobci uloženo zaplatit na nákladech řízení před soudy obou stupňů k rukám právní zástupkyně žalované do tří dnů od právní moci rozsudku částky 3.975,- Kč, popřípadě 4.950,- Kč. Žalobce odůvodnil dovolání tak, že vlastnictví k domu, v němž byt je, pozbyl v důsledku prodeje až v průběhu odvolacího řízení. Žalobce tedy nezapříčinil vznik nákladů řízení na straně žalované. Nemůže mu být přičteno k tíži, že disponoval se svým vlastnickým právem.

Žalovaná se k dovolání nevyjádřila.

Dovolací soud zjistil, že dovolání podala ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 občanského soudního řádu osoba oprávněná a že dovolání bylo podáno včas (§ 240 odst. 1 téhož předpisu). Poněvadž dovolání podal za žalující obec její právník, tedy pověřený zaměstnanec ve smyslu ustanovení § 21b odst. 1 občanského soudního řádu, odpovídalo dovolání i ustanovení § 241 odst. 1 téhož předpisu.

Posouzení věcného obsahu dovolání je však podmíněno kladným závěrem o přípustnosti podaného dovolání.

Dovoláním žalobce napadl výrok odvolacího soudu o nákladech řízení, tedy nikoli takový výrok, kterým by se v rozsudku rozhodovalo ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 občanského soudního řádu o věci samé. Výrok o nákladech řízení má povahu usnesení, jímž se o věci samé nerozhoduje. Vůči takovému výroku tedy z hlediska ustanovení § 237 občanského soudního řádu není dovolání přípustné (srov. rozhodnutí uveřejněné pod č. 9/1994 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Ani taxativní výčet nemeritorních usnesení odvolacího soudu v ustanovení § 239 občanského soudního řádu, proti nimž je dovolání přípustné, neuvádí usnesení o nákladech řízení.

Dovolání žalobce proti výroku odvolacího soudu (označenému II) o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů tedy není přípustné a dovolací soud proto dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ občanského soudního řádu odmítl.

Žalobce nebyl přes odmítnutí dovolání zavázán k náhradě nákladů žalované, neboť jí žádné náklady v řízení o dovolání nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 občanského soudního řádu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 10. prosince 2002

JUDr. Milan Pokorný, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru