Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 2152/2020Usnesení NS ze dne 10.08.2020

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:28.CDO.2152.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 alinea 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 2152/2020-125

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Petrem Krausem ve věci žalobce F. Ch., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Jiřím Částkou, advokátem se sídlem v Chrudimi, Havlíčkova 7, proti žalované České republice – Ministerstvu obrany, identifikační číslo osoby 601 62 694, se sídlem v Praze 6, Hradčany, Tychonova 221/1, o zaplacení 2 136 320 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 19 C 77/2018, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2020, č. j. 28 Co 378/2019-99, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

V záhlaví označeným rozsudkem odvolací soud potvrdil mezitímní rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 18. 6. 2019, č. j. 19 C 77/2018-78, jímž bylo rozhodnuto, že „žaloba je co do základu plně důvodná“. [V posuzované věci se žalobce domáhá peněžité náhrady za užívání pozemku ve svém vlastnictví, zatíženého věcným břemenem zřízeným ve prospěch žalované].

Rozsudek odvolacího soudu napadla dovoláním žalovaná.

V podání ze dne 30. 6. 2020 (jež bylo Nejvyššímu soudu doručeno dne 2. 7. 2020) žalovaná uvedla, že na podaném dovolání již netrvá a bere je zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil (srov. § 243c odst. 3 věty druhé, § 243f odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodováno, je-li z obsahu spisu zřejmé, že rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Rozhodné znění občanského soudního řádu (od 30. 9. 2017) se podává z bodu 2. článku II přechodných ustanovení části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. 8. 2020

Mgr. Petr Kraus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru