Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1988/2019Usnesení NS ze dne 09.10.2019

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.1988.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1988/2019-392

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyně M. T., nar. XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Ing. Lukášem Prudilem, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Bašty 416/8, proti žalovanému M. V., nar. XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Janem Arnoštem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 1071/17, o 1.686.475 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 13 C 473/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. srpna 2018, č. j. 14 Co 222/2018-297, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 6. 11. 2017, č. j. 13 C 473/2014-225, zamítl žalobu, jíž se žalobkyně na žalovaném domáhala zaplacení 1.686.475 Kč s příslušenstvím (výrok I.), a uložil žalobkyni nahradit žalovanému náklady řízení (výrok II.).

Uvedené rozhodnutí k odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 10. 8. 2018, č. j. 14 Co 222/2018-297, ve výroku I. potvrdil (výrok I.), ve výroku II. je změnil co do výše přiznané náhrady nákladů řízení před soudem prvního stupně (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok III.).

Rozsudek městského soudu napadla žalobkyně dovoláním, k němuž se prostřednictvím svého zástupce vyjádřil žalovaný.

Podáním ze dne 30. 5. 2019, doručeným Nejvyššímu soudu dne 6. 6. 2019, vzala žalobkyně své dovolání zpět s poukazem na připojenou mimosoudní dohodu o narovnání uzavřenou mezi ní a žalovaným. Současně žádala vrácení zaplaceného soudního poplatku.

V přípise ze dne 6. 6. 2019, doručeném dovolacímu soudu dne 17. 6. 2019, žalovaný vyslovil souhlas se zpětvzetím dovolání a s odkazem na sjednanou dohodu uvedl, že nepožaduje náhradu nákladů dovolacího řízení.

Podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), které je dle čl. II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, rozhodující pro dovolací přezkum, tedy Nejvyšší soud přistoupil k zastavení dovolacího řízení.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším soudem pak bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. s tím, že dovolatelka z procesního hlediska zastavení dovolacího řízení zavinila a žalovaný se náhrady nákladů vynaložených v tomto řízení vzdal.

O vrácení soudního poplatku rozhodne v souladu s § 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud prvního stupně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. 10. 2019

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru