Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1949/2002Usnesení NS ze dne 06.11.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:28.CDO.1949.2002.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1949/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského, o dovolání P. T., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. ledna 2002, sp. zn. 16 Co 411/2001, vydanému v právní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 7 C 53/2000 (žalobce Městské části P., proti žalovanému P. T., o vyklizení bytu), takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako odvolací soud rozhodl usnesením ze dne 15. 1. 2002, sp. zn. 16 Co 411/2001, o potvrzení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. 8. 2001, č. j. 7 C 53/2000-28, kterým bylo odvolání žalovaného odmítnuto pro opožděnost. Žádnému z účastníků nepřiznaly soudy obou stupňů náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný dne 3. 4. 2002 dovolání. Při sepisu dovolání nebyl právně zastoupen.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 občanského soudního řádu musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li sám právnické vzdělání, nebo jedná-li za něj osoba s tímto vzděláním při zastoupení právnické osoby, státu, obce nebo vyššího územně samosprávného celku (§ 21, § 21a, § 21b občanského soudního řádu). Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou s právnickým vzděláním výše uvedenou (§ 241 odst. 2 téhož předpisu).

Soud prvního stupně usnesením ze dne 7. 5. 2002 vyzval žalovaného, který podle obsahu spisu právnické vzdělání nemá, aby si pro dovolací řízení resp. sepis dovolání zvolil právního zástupce. Žalovaný byl současně upozorněn - jak uvedl prvostupňový soud - na odmítnutí dovolání po předložení věci dovolacímu soudu, nesplní-li žalovaný výzvu soudu prvního stupně. Ke splnění povinnosti zvolit si kvalifikovaného zástupce byla žalovanému stanovena lhůta v délce čtrnácti dnů.

Usnesení soudu prvního stupně bylo žalobci doručeno dne 30. 8. 2002. Žalovaný si však dosud zástupce ve smyslu ustanovení § 241 odst. 1, 2 občanského soudního řádu nezvolil.

Dovolací soud proto dovolací řízení zastavil, neboť nedostatek podmínky řízení, spočívající v absenci povinného zastoupení žalovaného, se nepodařilo odstranit (§ 243c odst. 1, § 104 odst. 2 občanského soudního řádu). Pro rozhodnutí dovolacího soudu nemá podstatný význam, že žalovaný byl soudem prvního stupně poučen, v případě nesplnění uložené povinnosti, o následku odmítnutí dovolání namísto zastavení dovolacího řízení.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 146 odst. 2, věty první občanského soudního řádu. Žalovaný sice z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení, avšak žalobci žádné náklady tohoto řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 6. listopadu 2002

JUDr. Milan Pokorný, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru