Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

28 Cdo 1620/2012Usnesení NS ze dne 11.07.2012

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:28.CDO.1620.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

28 Cdo 1620/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce: Wellness hotel Tatra a. s., se sídlem ve Velkých Karlovicích, Na Mikulcově 505, zastoupen JUDr. Michalem Kloudou, advokátem v Praze 1, Štěpánská 49, proti žalované: Česká republika – Česká národní banka, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 28/864, o zaplacení 166.467,27 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 20 C 59/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 11. 2011, č. j. 69 Co 410/2011-69, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze shora označeným byl ve výroku I. potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 1. 4. 2011, č. j. 20 C 59/2010-29, kterým byla zamítnuta žaloba, jíž se žalobce po žalované domáhal zaplacení částky ve výši 166.467,27 Kč spolu s 21% úrokem z prodlení od 1. 1. 1997 do zaplacení, a to z titulu náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci. Odvolacím soudem bylo dále rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení, a to tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dne 6. 2. 2012 dovolání, které svým podáním ze dne 22. 5. 2012 (došlým soudu prvního stupně dne 23. 5. 2012) vzal v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalované v řízení o dovolání nevznikly žádné prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by měla právo vůči žalobci, který zavinil zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 11. července 2012

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru